Jeśli dziecko…

Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki,

Uczy się potępiać.

Jeśli dziecko doświadcza wrogości,

Uczy się walczyć.

Jeśli dziecko musi znosić kpiny,

Uczy się nieśmiałości.

Jeśli dziecko jest zawstydzone,

Uczy się poczucia winy.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze tolerancji,

Uczy się być cierpliwym.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty,

Uczy się aktywności.

Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone,

Uczy się doceniania innych.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości,

Uczy się sprawiedliwości.

Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa,

Uczy się ufności.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni,

Uczy się tego jak znaleźć miłość na świecie.

Doroty Law Nolte – Los Angeles 1991