Co robimy w „Okienku”

Co można zobaczyć w „Okienku”

Dzieci zdobywają tu nowe doświadczenia artystyczne – malują, rysują, modelują z wosku, tkają, wycinają…

Poznają świat baśni słuchając ich, oglądając inscenizacje, a także same tworząc swoje własne przedstawienia.

Wspólnie z dorosłymi przygotowują i przeżywają tradycyjne, doroczne święta. Mogą też poczuć, jak pachnie i smakuje własnoręcznie upieczony chleb.

Śpiewają i muzykują.

Naśladowanie

Dzieci do ok. 7. r.ż. naśladują wszystko, co zauważą w swoim otoczeniu i dzięki temu uczą się. W naśladowaniu nie może być mowy o przymusie. Gdy spojrzymy na dzieci w wieku przedszkolnym lub młodsze od razu zauważymy, że naśladują one to, co je zaciekawi, a nie to, co chcieliby dorośli. Naśladowanie to nie odtwarzanie, to robienie tak jak ktoś, po swojemu, aby powoli samodzielnie doszukiwać się sensu naśladowanych czynności. To pełne wolności, osobiste doświadczanie tego, co dziecko widzi, co słyszy, co je porusza. W Okienku wykorzystujemy tę naturalną cechę rozwojową dzieci (naśladowanie) i tworzymy sytuacje, w których m.in. mogą one poznawać swoje możliwości i ćwiczyć się w wytrwałym dążeniu do celu, poznawać zwyczaje i nawyki higieniczno-kulturalne, poznawać pracę ludzi, rzemiosła, tradycje.

Zabawa swobodna (niekierowana)


Dziecko wkłada w zabawę całą swoją wolę działania, uwagę, całe oddaje się tej aktywności. Doceniamy tę potrzebę dzieci i przeznaczamy w Okienku wiele czasu na zabawę, ponieważ działać i zaznaczać swoją obecność w świecie dziecko uczy się w zabawie swobodnej, gdy wprowadza w czyn swoje pomysły. W trakcie zabawy dziecko intensywnie rozwija swój umysł (patrz: komentarz do Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego). Zabawa stanowi podstawę nie tylko rozwoju intelektualnego dziecka, rozwoju myślenia i pamięci, lecz także jest podwaliną jego doświadczeń społecznych: ja – świat, ja – inni ludzie oraz zaufania do świata. Dlatego dbamy w Okienku o odpowiednie zabawki, dzięki którym zmysły dzieci mogą rozwijać się prawidłowo. Dzieci same mogą kierować swoją aktywnością, planować i organizować działania, uczą się współdziałać z innymi dziećmi i rozwiązywać konflikty, kreatywnie wykorzystywać dostępne sprzęty i materiały oraz pokonywać trudności.

Życie w rytmie

Dzięki temu, że każdy dzień i tydzień w Okienku toczy się w stałym rytmie dzieci czują się bezpiecznie. Są spokojne, bo nie są zaskakiwane nagłymi zmianami. Szybciej też się uczą, bo wszystko, co można ująć w powtarzające się sekwencje łatwiej zapamiętać. Rytmicznie powtarzają się też przedszkolne święta i uroczystości. Z roku na rok dzieci odkrywają w nich coś nowego. Są coraz starsze i za każdym razem spoglądają na nie z zupełnie innego punktu widzenia.

Zmysły

W Okienku bardzo dbamy o to, żeby dzieci miały dobre warunki do zaspakajania potrzeby poznawania świata przez zmysły – w działaniu a nie w teorii. Nie chodzi o zdobywanie coraz większej ilości wiadomości, ale o to, żeby mogły one wszystkiego dotknąć, powąchać, poczuć ciężar, sprawdzić jak smakuje… Dlatego mają one dostęp do naturalnych materiałów (drewno, jedwab, metal, wełna, wosk…), które nie oszukują zmysłów. Gdy przedmiot jest metalowy, to jest ciężki i chłodny. Gdy jest z wełny, to jest lekki i miękki. To, co dziecko widzi jest zgodne z tym, czego doświadcza.

Świat stoi otworem, gdy brama zmysłów jest otwarta. Warto więc zadbać, o odpowiednie dla małego dziecka otoczenie i pozwolić na swobodną zabawę z wodą, piachem, a nawet błotem w każdej porze roku.