Zapisy | Przedszkole waldorfskie OKIENKO w Warszawie Anin

Zapisy

W Okienku nie prowadzimy tradycyjnej rekrutacji. Dzieci przyjmowane są w ciągu całego roku przedszkolnego na wolne miejsca w grupach. Najważniejszym kryterium przyjmowania dzieci są potrzeby grup. Ponieważ grupy są różnorodne pod względem wieku (2,5-7 lat) staramy się zachować właściwe ich proporcje.

Ważne jest też, aby rodzice dziecka, przed zapisaniem dziecka do Okienka, zapoznali się z Programem Przedszkola „Okienko”, Statutem i sposobem pracy z dziećmi .

W Przedszkolu Okienko czesne za miesiąc (wliczony jest także obiad) wynosi: 750,00 zł do godz. 14.00 oraz 850,00 zł do godz. 15.30

Wpisowe (raz na pobyt dziecka w Okienku) wynosi: 900,00 zł