Jak to z Okienkiem było…

Gdy powstał pomysł stworzenia Okienka obie byłyśmy nauczycielkami z wieloletnią praktyką w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz młodszym wieku szkolnym.
Naszym atutem było zbieżne spojrzenie na pedagogikę, a także doświadczenie wspólnej pracy (w grupie zabawowej), gdzie przekonałyśmy się, że lubimy razem pracować i że chcemy to robić.
Wiele dni poświęciłyśmy na to, żeby o Okienku myśleć, mówić i… marzyć jakie będzie. Miałyśmy czas, żeby wspólnie ustalić, co jest dla nas najważniejsze, co powinny znaleźć w nim dzieci. Naszym atutem było zbieżne spojrzenie na pedagogikę, a także doświadczenie wspólnej pracy (w grupie zabawowej), gdzie przekonałyśmy się, że lubimy razem pracować i że chcemy to robić.

Wiele dni poświęciłyśmy na to, żeby o Okienku myśleć, mówić i… marzyć jakie będzie. Miałyśmy czas, żeby wspólnie ustalić, co jest dla nas najważniejsze, co powinny znaleźć w nim dzieci.

Powstał obraz przedszkola, w którym mogą one:

  • żyć w rytmie, który daje poczucie bezpieczeństwa i ułatwia poznawanie świata;
  • naśladować sensowne działanie dorosłych;
  • być otoczone prostymi, użytecznymi przedmiotami a nie dekoracją;
  • doświadczać zgodności i porządku procesów zachodzących w świecie przez kontakt z naturalnymi materiałami, obcowanie z przyrodą we wszystkich porach roku i we wszystkich jej aspektach;
  • rozwijać fantazję i wyobraźnię;
  • nie być „popędzane”- towarzyszy się im bez niepotrzebnej ingerencji;
  • stopniowo uczyć się trudnej sztuki obcowania z ludźmi, poznawać zawiłe relacje społeczne;
  • mieć czas na rozwój odpowiednio do swojego wieku i indywidualnych możliwości bez formowania do jakiegoś określonego kanonu

Z rozważań o Okienku stopniowo powstał nasz Program, który został pozytywnie oceniony i zatwierdzony przez MEN (DKOS-5002-55-05).

Pedagogika waldorfska, którą rozumiemy jako sztukę wychowania, nakłada na osoby uprawiające ją wiele obowiązków. Nieformalnych obowiązków, a więc podejmujemy się ich dobrowolnie. Przedszkolanki tworzą Kolegium, w którym nie ma hierarchii ważności. Spotykamy się co tydzień, aby omawiać bieżące sprawy związane z potrzebami dzieci, organizacją przedszkola oraz dokształcać się.

Nasze Kolegium to:

Ciocia Beata
Ciocia Agata
Ciocia Małgosia